Diana Schrijft

wens

Als het vervoer het grootste probleem is: Wensambulance

Een gezond mens heeft 1000 wensen, iemand die ziek is vaak maar 1. Binnen de reguliere ambulancevervoer bestaat er veelal geen mogelijkheid om laatste wensen van mensen te vervullen  waarbij het vervoeren en begeleidende zorg de grootste obstakels vormen.

Onder de naam ‘samenwerkende wensambulances’ hebben verschillende organisaties zich aangesloten. Een van de beginnende organisaties is die van Stichting Veluwse Wens Ambulance. Zij zijn op 1 november 2014 officieel van start gegaan met de wensritten. Daarvoor is niet over een nacht ijs gegaan aldus Joey van der Weijden – voorzitter en een van de initiatiefnemers: “We hadden al langer het idee om dit op te zetten. Wij hebben ons licht opgestoken bij soortgelijke organisaties als Brabant en Twente, waar wij veel ideeën opgedaan hebben.”

Cor Havelaar heeft zes jaar geleden het initiatief genomen voor de Twentse Wens Ambulance. Hij kan zich buigen op 35 jaar ervaring bij de ambulancedienst in Rotterdam. Toen hij 6 jaar geleden startte heeft hij zich allereerst verdiept in de juridische wetgeving. “Doordat wij onder de ambulancewet vallen, zijn wij bijvoorbeeld niet verplicht om motorrijtuigenbelasting te betalen. Toch voeren we andere belettering op de auto en mogen bijvoorbeeld niet met een zwaailicht rijden. Ik heb me er sterk voor gemaakt dat – ook al rijden we met een afgeschreven ambulance en brancards – dat

Kinder wensambulance

Cor Havelaar van de Twentse Wens Ambulance.

alles voldoet aan de eisen. We hebben ook een Raad van Advies die ons bij staat. ”

Welke wensen

Bestuurslid Gert de Goede van de Veluwse Stichting heeft van dichtbij gezien hoe een verschil kan worden gemaakt toen zijn opa ernstig ziek en bedlegerig werd. “Al 40 jaar kwam hij bij de TT in Assen. Met de wensambulance heeft hij dit nog een laatste keer kunnen ondernemen. Hij heeft zelfs zijn grote held Valentino Rossi kunnen ontmoeten.“ “De wensen zijn enorm divers”, vult de Twentse Havelaar aan. “Zo hebben we een vraag gekregen van een moeder, wiens zoon drie straten verder op woonde. Door ons heeft ze voor het eerst in tijden, maar ook voor het laatst, zijn verjaardag bij hem thuis kunnen vieren.” Toch zijn er wensen die een grotere uitdaging vormen. “Een vrouw wilde graag het huwelijk van haar kleinzoon bijwonen die in Denemarken woonde. Dit vraagt natuurlijk goed opgeleide vrijwilligers. We hebben de medische status laten vertalen in Engels, toestemming gevraagd aan de huisarts en zijn op donderdag vertrokken. De aanwezige familie heeft afscheid kunnen nemen. Op zondag zijn we teruggereisd en de dinsdag daarop is ze overleden.” Elke wens is waardevol. “We zijn ook met een verstokte vrijgezel vanuit het hospice naar zijn stamcafé gegaan om een laatste biertje te drinken. Daarna is er met de pet rond gegaan en is er 500 euro opgehaald.”

Donateurs en fondsenwerving

De wensen worden gratis aangeboden, zowel door de Veluwse als de Twentse organisatie. Beide stichtingen zijn afhankelijk van fondsenwerving en donateurs. Van der Weijden: “Bij de lokale Elburgse middenstand krijgen we een steeds grotere bekendheid. n willen graag een steentje bijdragen. Zo zijn we bijvoorbeeld aan onze huisstijl, folders en belettering voor de ambulance gekomen.” Havelaar vindt het belangrijk dat mensen zien wat er met het geld gedaan wordt gedaan. Een Rotary kan 3000 euro geven, maar we vinden het leuker om te laten zien dat we daarmee dan de benzine kopen voor de ambulances. Via de Roparun is er een enorm bedrag opgehaald voor de aanschaf van een zogenaamde Kinderambulance.” Havelaar had deze bestemming al langer voor ogen. “Door ziekte, of het nu van een kind is of van een van de ouders, is het vaak niet meer mogelijk om met het gehele gezin op stap te gaan. We hebben – na een jaar lobbyen – de kinderwensambulance kunnen aanschaffen en kunnen daarmee dromen verwezenlijken.”

wenbs2Aanvraag

De wensen die binnenkomen via de website, worden bij een coördinator verwerkt. “Dit is veelal een verpleegkundige, in ieder geval iemand die zowel weet welke zorg iemand nodig heeft. Zij regelt de toestemming van de huisarts, zoekt vrijwilligers om mee te gaan,  en zorgt ook dat de mensen op de bestemming (Circustheater bijvoorbeeld) geïnformeerd zijn.” Op de website www.wensambulance.nl is – na het selecteren van een organisatie in de regio – een formulier te vinden.

Vrijwilligers

Naast een geldelijke bijdrage zijn beide organisaties ook altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. “We zijn een startende wensstichting en roepen alle leden van de EHBO op om vrijwilliger te worden. We zijn op zoek naar chauffeurs met EHBO, naar verpleegkundigen, verzorgenden, eigenlijk naar iedereen met het hart op de goede plaats. We zijn een vrijwilligersorganisatie met een professionele werkwijze”, benadrukt Van der Weijden van Stichting Veluwse Wensambulance. Dat de vrijwilligers niet onvoorbereid op pad gaan is logisch. Havelaar: “Tijdens de kwartaalbijeenkomst oefenen we bijvoorbeeld altijd hoe je mensen van en op de brancard moet tillen. Dit is geen standaardwerk voor de meesten. Maar we trainen ook sociale vaardigheden. Vraag aan iemand die in een hospice nooit hoe het gaat, maar informeer of iemand tot op heden een fijne dag heeft. Dat is nog even een tip die ik wil meegeven.”

 

Gepubliceerd in: EERSTE HULP, magazine voor de vrijwilliger, december 2014. Uitgever: Nationale Bond EHBO