Diana Schrijft

Bulletin_2016-4

Sealing Valley: Leren en innoveren in Aalten

BEELE Engineering BV is uniek. Dat ze een enorme operationele expertise hebben op het gebied van brandveiligheid en bescherming tegen calamiteiten is welaan bekend. Dat er in Aalten een complete Kenniscampus zal worden gebouwd is echter geheel nieuw.

Eigenaar Hans Beele wil de wereld een beetje veiliger maken. Hiervoor heeft het bedrijf veel producten ontwikkeld die daaraan bijdragen op het gebied van brandveiligheid en waterdichtheid. De afzetmarkt is bouw, scheepsbouw, offshore installaties, energie en infrastructuur. De producten worden expliciet ontwikkeld voor een levensduur van meer dan 20 jaar en staan garant voor duurzaamheid.

De uitdagingen zijn enorm en regelmatig krijgt Beele dan ook een telefoontje vanuit de andere kant van de wereld om voor de meest extreme omgevingen oplossingen te vinden: “Innovatie is nodig om met succes op de wereldmarkt te kunnen opereren. Wij zijn in het bezit van talloze patenten die de innovatieve drive van ons bedrijf onderstrepen.” Toch maakt Beele zich zorgen over de veiligheid van mensen in de bouw, scheepvaart, offshore en overige plaatsen waar de kans op calamiteiten groot is. “Wij willen zeevarenden en hun familieleden een grotere waarborg geven om veilig thuis te komen.”

Campus: Komende generaties

De vergaarde kennis op het gebied van afdichtingen die is opgedaan, gaat ver uit boven het aanbod op de markt. Opleiding en begeleiding zijn van wezenlijk belang om de vakkennis uit te dragen naar de (buitenlandse) markten. Om aan de continue vraag naar oplossingen te kunnen voldoen is het de bedoeling dat jonge, goed opgeleide ingenieurs worden aangetrokken.

Tomasz is een van de jonge ingenieurs die voor BEELE is gaan werken toen hij net was afgestudeerd aan de Universiteit in Gdansk. Hij is nu bijna 4 jaar in dienst en de filosofie van het bedrijf is hem stap voor stap bijgebracht. Hij wordt regelmatig meegenomen naar instanties en installaties in het buitenland om geleidelijk de noodzakelijke kennis te vergaren. Hij is opgenomen in het team dat aan nieuwe ontwikkelingen werkt, de noodzakelijke testen uitvoert en na de succesvol afgesloten ontwikkeling ook op kleine schaal de productie opstart. Pas wanneer het proces zonder problemen verloopt, wordt in de fabriek met de productie op grote schaal begonnen. Leergierig als hij is, heeft hij zich alles eigen gemaakt en verzorgt hij inmiddels ook voorlichting aan binnen- en buitenlandse bezoekers. “Recent kregen we bezoek uit Korea. Het blijft mooi om de verbazing te zien op de gezichten van mensen als ze de fabriek bezoeken met onze technisch hoogwaardige machines en producten. Om over het bijbehorende laboratorium en R&D-centrum nog maar niet te spreken. Vaak demonstreren we brandtesten en laten we zien hoe we alles documenteren en vastleggen. Bij een herhalingsbezoek hebben we ook altijd weer veel nieuws te melden en keren ze wederom geïmponeerd en enthousiast weer naar huis.”

Opleiden, leren en innoveren

De behoefte aan expertise en engineering is één ding, maar kennisoverdracht, educatie en training gekoppeld aan research & development en dus innovatie is essentieel om functionaliteit in het veld te optimaliseren om calamiteiten te voorkomen. Dit heeft Beele ertoe doen besluiten om een Campus te gaan bouwen op het gebied van brand- en vluchtveiligheid en bescherming tegen water, gas, corrosie en andere calamiteiten.” Met de gemeente Aalten is hij tot overeenstemming gekomen hierover en ook zij zijn enthousiast om “Aalten op de wereldkaart te zetten met een educatief kennis- en trainingscentrum en een R&D-centrum dat zijn weerga niet kent in de afdichtingen oftewel sealing wereld.”

Campus: Architectuur

Voor het ontwerp is Architect John Velthuis uit Oldenzaal benaderd. Hij – tevens STABU-licentiehouder – heeft als opdracht gekregen om voor de 45.000 m2 een uniek en esthetisch hoogwaardig complex te ontwerpen waarvoor ook veel ruimte is voor milieu en duurzaamheid. Velthuis: “Transparantie is een thema in dit bouwwerk dat zich uit in veel beglazing. De bouw zal plaatsvinden in drie fases, waarbij de indeling nog nader ingevuld moet gaan worden maar in ieder geval veel ruimte gecreëerd zal zijn voor ontvangstruimten, leslokalen, showrooms en laboratoria. Diverse R&D-faciliteiten voor de ontwikkeling van basismaterialen als rubber, plastic, coatings, keramiek en metaal zullen worden gebouwd. Een van de onderdelen is in ieder geval een ruimte waarin men kan ervaren – in een veilige omgeving – welke factoren er komen kijken bij brand en overige calamiteiten.”

Interesse?

De reputatie van BEELE is bekend bij alle organisaties waar brandveiligheid van het uiterste belang is. “Onze filosofie is ‘We Care is onze passie, we solve is onze missie’. Wij sluiten geen compromissen als het gaat om de veiligheid van mensen. Het opleiden van de nieuwe generatie past in dit beeld.”

Wanneer scholen, leveranciers, certificerende instanties interesse hebben om betrokken te worden bij de ontwikkeling en uitvoering van het campus-project, kunnen zij zich melden zegt de eigenaar van BEELE Engineering. In Amerika hebben ze Sillicon Valley. Hier in de Achterhoek krijgen we in de loop van volgend jaar Sealing Valley”, aldus Hans Beele.

BEELE Engineering BV Beunkdijk 11 7122 NZ  AALTEN info@beele.com www.beele.com

Bulletin_2016-4

 

Gepubliceerd in: STABU-bulletin december 2016. Uitgever: STABU, Ede