Diana Schrijft

LOTUS® onmisbaar bij oefenen van hulpverlening

Geen EHBO-examens zonder LOTUS®-slachtoffers.  Kan iedereen LOTUS® worden? Hoe ziet het werk van een LOTUS®  er eigenlijk uit?

André Waalderbos is voorzitter van organisatie LOTUS: “Voor je aan de LOTUS®opleiding mag beginnen ben je verplicht in het bezit te zijn van een geldig EHBO-diploma. De opleiding tot LOTUS® duurt 40-45 lessen van twee uur en wordt gegeven bij de diverse LOTUS® kringen. Ben je eenmaal gediplomeerd LOTUS®, moet je ieder seizoen de herhalingslessen volgen. Jaarlijks hebben we voor al onze leden ook nog een landelijke scholingsdag in het UMC.”

De instructeur bij LOTUS®kring IJsselstein – Sini Welling – merkt dat er veel mensen zijn die alleen het “leuke” optreden zien en denken: dat doe ik ook wel even. ” Wat echter vergeten wordt is dat er een gedegen opleiding aan ten grondslag ligt en er veel vrije tijd in gaat zitten, zowel in de voorbereiding als het daadwerkelijke spelen.”

De organisatie LOTUS houdt zich bezig met het zoveel mogelijk betrekken van LOTUS®  bij opleiding en oefening van de Eerste Hulp, contact en samenwerking tussen haar leden tot stand te brengen, zorgen voor bekendheid van LOTUS®  en het positief beïnvloeden van de kwaliteit van de opleiding en uitvoering van Eerste Hulp. Ook houden zij toezicht op de naleving van de voorschriften.

Voorzitter Waalderbos heeft veel ervaring als LOTUS® en inmiddels uit zich dat in het seniordocentschap bij instructeurs. Ook is hij nauw betrokken geweest bij het maken van lesmateriaal voor het Oranje Kruis. Voor al zijn inzet mocht hij begin dit jaar een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.

Desgevraagd aan Ilonka Kruitbosch – secretaris Lotuskring Nijkerk – naar de activiteiten:  “Je leert tijdens de opleiding niet alleen het ensceneren, grimeren en acteren maar ook hoe te reageren als je goed dan wel niet goed behandeld wordt. Gaat het echt fout hebben we de “code” NO PLAY. Dan wordt het spel/de oefening gestopt.”

Motivatie

De motivatie om een LOTUS®slachtoffer te worden verschilt voor zowel de Kring in IJsselstein als Nijkerk niet veel van elkaar: “Het leren uit een boekje is leuk, maar de ervaring leert dat mensen terugschrikken als er echt iets gebeurt. Velen kijken dan liever om zich heen en nemen een afwachtende houding aan. Een realistische oefensituatie helpt de EHBO’ers over de drempel om toch in actie te komen. We helpen hen het beste uit zichzelf te halen.”

Waalderbos: “Naast werken voor EHBO-verenigingen, wordt een LOTUS®  gevraagd bij BHV-trainingen, kinderdagverblijven/BSO’s, zwembaden, verpleegtehuizen,  op de Eerste Hulp bij ziekenhuizen maar ook bij regionale en nationale rampenoefeningen.

Welke letsels

Welling van LOTUS®kring IJsselstein geeft bij de werkwijze aan: ” In principe geeft de instructeur Eerste Hulp de letsels op die gespeeld moeten worden. Zij bepalen de inhoud van de les.” Kruitbosch uit Nijkerk vult haar collega aan: ” De LOTUS® gaat na of en hoe het realistisch uitgebeeld kan worden. Een slagaderlijke bloeding heeft  voorbereidingstijd nodig. Ook een voorbeeld is een afgerukte hand. Deze zit niet standaard in de tas.”

De letsels welke het meest worden gevraagd zijn de actieve bloedingen, shock, gebroken benen en verstuikingen. Optredens voor ziekenhuizen zijn meer op Spoedeisende Hulp inzet gebaseerd en daar zullen de verwondingen veel ernstiger zijn en de “conditie”veel gecompliceerder. Dit wordt allemaal doorgenomen met de arts die de cursus leidt.

Kruitbosch: “Het leukste van deze hobby is dat er veel, heel veel variatie in zit en je ook afhankelijk bent van je tegenspel. “Bij de BSO’s vragen ze bijvoorbeeld om een klein kind te spelen. Dat vraagt natuurlijk een geheel andere benadering dan die van een agressieve volwassene. Die afwisseling zorgt dat het nooit gaat vervelen!”, benadrukt Welling.

Waardering

Per 1 september 2015 wordt de adviesrol van een LOTUS®-slachtoffer bij een examen officieel gemaakt, doordat hem/haar ook om een handtekening op het beoordelingsformulier wordt gevraagd. Er is dus geen sprake van een extra beoordelaar, maar een formalisatie van de rol van het LOTUS®-slachtoffer op het examen. In feite wordt de rol van LOTUS® dus nog steviger verankerd.

‘LOTUS’ is inmiddels geregistreerd als merknaam. “We geven daarmee de activiteiten van LOTUS® een officiële status en de waardering die het verdient”, aldus André Waalderbos van organisatie LOTUS.

 

 

Gepubliceerd in: EERSTE HULP, magazine voor de vrijwilliger, september 2015. Uitgever: Nationale Bond EHBO