Diana Schrijft

asten1

EHBO voor verstandelijk beperkten

Wie Asten zegt, zegt klokken. In alle uithoeken van de wereld tref je klokken aan die in Asten zijn gegoten. Maar het Brabantse Dorp heeft ook als eerste een EHBO-cursus voor mensen met een verstandelijke beperking opgezet.

Sinds de start in 2012 hebben inmiddels 22 mensen het certificaat “EHBO voor Kansplus” mogen ontvangen. In april 2015 zal er wederom met 6 cursisten worden gestart met een nieuwe editie.

Het initiatief dat subsidie ontvangt van de gemeente, is voortgekomen uit een fietsongeval van een van de wethouders uit Asten nu ruim 5 jaar geleden. Hij maakte een vervelende val en kon niet meer overeind komen. Een aantal mensen met een beperking was getuige, maar niet in staat om eerste hulp te bieden. De secretaris van EHBO-vereniging Asten, Tonnie Bronstein, vertelt: “Al langer speelde het idee om een cursus op te zetten voor mensen met een beperking. Dit is echt van de grond gekomen door de samenwerking tussen belangennetwerk KansPlus en EHBO-vereniging Asten.”

~~~~

KansPlus is een belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de mens met een verstandelijke beperking. KansPlus is de grootste organisatie die zich inzet voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking met ongeveer 70 ledengroepen, 8.000 leden en ruim 1000 vrijwilligers. De ledengroepen van KansPlus organiseren regelmatig lokale activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten voor alle leden.

~~~~

EHBO-vereniging Asten is in 1943 opgericht en bestaat uit ongeveer 100 leden. Afgelopen jaar zijn zij voor 50 evenementen gevraagd en daarvoor EHBO-posten bemand. Naast reguliere EHBO-cursussen is er in Asten ook een werkgroep gestart die zich bezighoudt met zowel het “EHBO voor ouderen” als “EHBO aan ouderen”. Ook bij EHBO komt de ervaring van Asten met klokken van pas. “Recent hebben we een oefening mogen organiseren bij de Klokkengieterij. Het thema brandwonden was snel gekozen.”

~~~~

asten2Ontwikkelen lesmateriaal

De potentiële cursisten melden zich aan bij KansPlus, waar een inschatting wordt gemaakt van de beperkingen maar vooral de mogelijkheden van de EHBO’er-in-wording. Kaderinstructeur Ria Egging heeft ongeveer drie jaar geleden een speciaal cursusboek ontwikkeld, inclusief les- en oefenmateriaal. Bronstein: “We gebruiken in het lesboek vooral pictogrammen. Op de diverse dagcentra en woonvormen wordt veel gewerkt met deze beeldtaal en daardoor was het een logische keuze: de vertrouwdheid en het feit dat een beeld meer zegt dan 1000 worden.“

Inhoud

De volgende onderwerpen komen in 6 avonden aan bod:

  • de vijf belangrijke punten;
  • de verbanddoos;
  • wonden/schaafwond;
  • brandwonden;
  • kleine ongevallen;
  • bloedneus, splinter, insectensteken;
  • botbreuken;
  • kneuzing / verstuiking;
  • flauw vallen / bewusteloos.

Bronstein: “We zorgen elke week voor een nieuw EHBO-item om mee te nemen, om hun nieuwsgierigheid te prikkelen voor komende lessen, maar ook zodat men na afloop van de cursus met een goed gevulde verbanddoos naar huis gaat. Na afloop ontvangen ze een speciaal voor hen ontworpen certificaat, inclusief foto en naam. “De laatste avond van de cursus nodigen we alle eerder gecertificeerde mensen uit, zodat we ook direct een herhalingsavond kunnen draaien.”

Begeleiding

De cursisten worden zoveel mogelijk een-op-een begeleid, voor het uitbeelden van de verschillende letsels wordt gebruik gemaakt van Lotussen. “Dit vraagt ook een goede voorbereiding”, vertelt Bronstein. “We reconstrueren een ongeluk rustiger. Ook leggen we uit dat de Lotus niet echt bloedt, maar dat dit is gemaakt van ranja. Daarmee willen we voorkomen dat de mensen in paniek raken.” Vanwege het voorkomen van stress, heeft de EHBO-vereniging ervoor gekozen om geen reanimatie en AED-bediening in het lespakket op te nemen. “We demonstreren het wel op een pop, maar zeggen er bij dat ze in dat geval de leiding erbij moeten halen of 1-1-2 moeten bellen.”

Verder

Veel EHBO-verenigingen hebben interesse getoond in het opzetten van een soortgelijke cursus. De secretaris van EHBO in Asten zegt daarop: “We staan open voor het uitwisselen van ervaringen en willen graag de diverse initiatieven op dit gebied ondersteunen. Ook vanuit de Nationale Bond EHBO is interesse getoond in het lesmateriaal. We zijn er trots op om hier een voorbeeldfunctie in te kunnen vervullen.”

Hart en ziel

Het verzorgen van de cursus is dankbaar werk vertelt Tonnie Bronstein. “Na afloop van de cursus werden we bedolven onder bloemen en bonbons. Nog steeds beginnen ze te glunderen als ze je zien op straat en gaan direct vertellen wat ze allemaal meegemaakt hebben. Tot slot zegt Tonnie Bronstein, secretaris van EHBO-vereniging in Asten: “Een van de eerste cursistes heeft na afloop nog weken met het diploma in de tas gelopen, zo trots was ze erop. Ik ben zelf EHBO’er in hart en nieren, maar deze mensen gooien hun hele hart en ziel erin. Mooier kan niet.”

 

Gepubliceerd in: EERSTE HULP, magazine voor de vrijwilliger, maart 2015. Uitgever: Nationale Bond EHBO.